Креативна Европа

Image result for nxt making a living from the arts
NXT – Making a Living from the Arts

Пројекти европске сарадње
NXТ пројектат води Европска лига уметничких школа ЕЛИА у сарадњи са партнерима из 14 земаља. Пројекат пружа подршку младим уметницима да започну успешне каријере на међународном нивоу, оснажујући њихове способности да уметнички рад претворе у посао од кога могу да зарађају за живот. Циљеви пројекта су:
– отварање транснационалних путева за каријере младих уметника који ће им омогућити да зарађују од свог уметничког рада
– развој културних/креативних инкубатора у смеру веће иновативности и изградња транснационалних веза међу инкубаторима у Европи
– покретање транснационалне мобилности, каријерног вођења и могућности учења дипломираних студената уметности, наставника уметности и лидера инкубатора
– усмереност ка експерименталном уметничком стваралаштву које превазилази дисциплине, жанрове, медије и публику
– повезивање младих уметника са културним и креативним секторима и (креативним) предузетништвом
– промоција локалних, националних и европских културних и креативних сектора као фактор у у економском и друштвеном развоју и покретач економске и друштвене иновације

2015-2018
www.elia-artschools.org


Rostrum+

Пројекти европске сарадње
Рострум+ је пројекат који води European Music Council са циљем да истражи нове начине за повезивање савремене класичне музике са публиком кроз мрежу радио станица, да осмисли нове стратегије за развој публике, промоцију нових музичких израза и јачање сарадње између музичких уметника. Пројектом је предвиђено стварање одрживе мреже за савремену класичну музику. Чланице мреже обавезале су се да у свој редовни програм укључе и композиције из Рострум каталога. Реч је о пласирању дела младих композитора у европску базу података Рострум, одакле се композиције бирају, јавно изводе и постају део „виртуелног фестивала“.

2015-2018
www.rostrumplus.net