Берлинска декларација

Универзитет уметности активно заговара и промовише отворени приступ и отворену науку, а потписивањем  Берлинске декларације о отвореном приступу научном знању придружио се великом броју високошколских и научних установа у свету које подржавају тежњу да се резултати научноистраживачког рада учине бесплатно доступним научној и широј друштвеној заједници.

Download (PDF, 1.73MB)