др Мирјана Николић

Редовни професор Факултета драмских уметности

БИОГРАФИЈА

Контакт:
Телефон: +381 11 2626 661
Е-пошта: mirjana.nikolic@arts.bg.ac.rs

др Мирјана Николић, проректор Универзитета уметности