Колегијум Ректората

Колегијум Ректората је радно тело Универзитета које образује ректор ради обављања текућих питања Универзитета.
Колегијум Ректората чине: ректор, проректори, студент проректор и генерални секретар Универзитета.
Колегијум Ректората се одржава једанпут недељно.

 

Ректор:
• мр Зоран Ерић, ред. проф. Факултета музичке уметности

Проректори:
• др ум. Милета Продановић, ред. проф. Факултета ликовних уметности
• мр Растко Ћирић, ред. проф. Факултета примењених уметности
• др Мирјана Николић, ред. проф. Факултета драмских уметности

Студент проректор:
• Катарина Ињац, ФПУ

Генерални секретар:
•Олга Станковић, дипломирани правник