Контакти

Адреса: Косанчићев венац 29, 11000 Београд
Телефон: (011) 262 51 66
Факс: (011) 262 97 85
E-пошта: rektorat@arts.bg.ac.rs

Проректори:

др ум. Милета Продановић, редовни професор ФЛУ
Е-пошта: mileta.prodanovic@arts.bg.ac.rs

мр Растко Ћирић, редовни професор ФПУ
Е-пошта: rastko.ciric@arts.bg.ac.rs

др Мирјана Николић, редoвни професор ФДУ
Е-пошта: mirjana.nikolic@arts.bg.ac.rs

Телефон: +381 11 2623 391
Факс: +381 11 2629 785
Соба бр: 28

Студент проректор:
Катарина Ињац, студент проректор
Е-пошта: katarinainjac@yahoo.com
Соба бр: 45

Генерални секретар:
Олга Станковић
Телефон: +381 11 2626 382
Факс: +381 11 2629 785
Е-пошта: olga.stankovic@arts.bg.ac.rssekretar@arts.bg.ac.rs
Соба бр: 29а

Кабинет ректора:
Марија Николић Радоњић, шеф Кабинета
Телефон: +381 11 2625 629
Факс: +381 11 2629 785
Е-пошта: marija.nikolic@arts.bg.ac.rskabinet@arts.bg.ac.rs
Соба бр: 29

Бранка Тијанић, стручни сарадник и секретар ректора
Телефон: +381 11 2626 661
Факс: +381 11 2629 785
Е-пошта: branka.tijanic@arts.bg.ac.rsrektor@arts.bg.ac.rs
Соба бр: 30


Правни послови:

сп. Даниела Ћетковић, стручни сарадник
Телефон: +381 11 2625 837
Факс: +381 11 262 97 85
Е-пошта: daniela.cetkovic@arts.bg.ac.rs educate@arts.bg.ac.rs
Соба бр: 44

Општи послови:
Радосав Ђурић, шеф технике
Телефон:
+381 11 2625 747
Факс:
+381 11 2629 785
Соба бр: 43

Аниела Ђорђевић, технички секретар
Телефон: +381 11 2625 166
Факс: +381 11 2629 785
E-пошта: aniela.djordjevic@arts.bg.ac.rsrektorat@arts.bg.ac.rs
Соба бр: 36

Центар за интердисциплинарне студије:
Гордана Љубић Савин, руководилац Центра
Телефон: +381 11 2625 974
Факс: +381 11 2629 785
E-пошта: gordana.ljubic@arts.bg.ac.rskoordinator.is@arts.bg.ac.rs
Соба бр: 8

Јулија Матејић, стручни сарадник
Телефон:+381 11 2624 281
Факс: +381 11 2629 785
Е-пошта: julija.matejic@arts.bg.ac.rs, coordinator@arts.bg.ac.rs
Соба бр: 8

мр Предраг Миладиновић, стручни сарадник
Телефон: +381 11 2625 955
Факс: +381 11 2629 785
Е-пошта: predrag.miladinovic@arts.bg.ac.rscentar@arts.bg.ac.rs
Соба бр: 44

Служба за међународну сарадњу:
Јасмина Миловановић, руководилац службе
Телефон: +381 11 2624 020
Факс: +381 11 2629 785
Е-пошта: jasmina.milovanovic@arts.bg.ac.rs international.relations@arts.bg.ac.rs
Соба бр: 27

Служба за финансијко-материјалне послове:
Јелена Зековић Мирић, руководилац службе
Телефон: +381 11 2626 730
Факс: +381 11 2629 785
Е-пошта: jelena.zekovic@arts.bg.ac.rsfinansije@arts.bg.ac.rs
Соба бр: 39

Гордана Поповић, контиста билансиста – ликвидатор
Телефон: +381 11 2620 732
Факс: +381 11 2629 785
Е-пошта: gordana.popovic@arts.bg.ac.rspopovicg@arts.bg.ac.rs
Соба бр: 38

Весна Јанковић, књиговођа
Телефон: +381 11 2626 732
Факс: +381 11 2629 785
Е-пошта: vesna.jankovic@arts.bg.ac.rsvesnan@arts.bg.ac.rs
Соба бр: 38

Драгица Михајловић, благајник
Телефон: +381 11 2620 732
Факс: +381 11 2629 785
Соба бр: 37