StudAVP

На конкурсу четврте генерације ТЕМПУС пројеката, Факултету драмских уметности Универзитета уметности у Београду одобрен је пројекат у области аудиовизуелног стваралаштва студената под називом “Развој високог образовања и друштва стварањем колаборативног окружења у области уметности и медија кроз регионалну студентску сарадњу у продукцији аудиовизуелног садржаја” (Development of higher education and society by creating a collaborative environment in the field of arts and media through regional student partnership in production of audio/video content).

Пројекат ће бити реализован од 1. децембра 2013. године до 1. новембра 2016. године.

Међународни конзорцијум обухвата шеснаест партнерских институција из Србије, Босне и Херцеговине, Албаније, Словеније, Словачке и Бугарске.

Академски партнери из региона су: Факултет драмских уметности Универзитета уметности у Београду (УУ) као координатор, Академија уметности Универзитета у Новом Саду (УНС), Висока школа електротехнике и рачунарства струковних студија из Београда (ВИШЕР), Академија умјетности Универзитета у Бањој Луци, Академија сценских умјетности Универзитета у Сарајеву, Универзитет „Александaр Моисиу“ у Драчу (УАМД), Универзитет у Тирани, (УТ).

Академски партнери из Европске уније су: Академија за позориште, радио, филм и телевизију Универзитета у Љубљани (АГРФТ), Национална академија за позоришну и филмску уметност у Софији (НАТФА), Факултет за филм и телевизију Академије сценских уметности у Братислави (ВСМУ).

Неакадемски парнетери су: Радио телевизија Србије (РТС), Радио телевизија Војводине (РТВ), Радио телевизија Републике Српске (РТРС), Радио телевизија Босне и Херцеговине (БХРТ), А1 Репорт телевизија из Албаније, Савез студената Србије (ССС).

Пројекат је усмерен ка стварању бољих могуђности студентима уметности и медија да активно учествују у професионалној продукцији и презентују своје радове јавности у циљу позитивног друштвеног утицаја. Пројекат се фокусира на побољшање постојећег едукативног процеса у смислу чвршћег повезивања са професионалним медијским окружењем, првенствено радио-телевизијским кућама. Креирањем специфичне синергије међу институцијама високог образовања и медијских кућа отвориће се нови канали комуникације и могућности да студенти стекну више практичног искуства и прикажу свој рад медијским партнерима као потенцијалним послодавцима.

Неки од важнијих циљева пројекта су:
1. Повезивање универзитета у региону западног Балкана који у оквиру својих студијских програма имају студије аудиовизуелних медија и уметничку продукцију, како би се створила боља креативна комуникација међу студентима;
2. Повезивање универзитета западног Балкана са одговарајућим универзитетима из Европске уније;
3. Приближавање теоријског и практичног аспекта едукације како би се студентима понудиле разноврсније могућности за практичан рад;
4. Креирање независног медијског комуникационог канала – јединственог студентског интернет портала за презентацију аудиовизуелних садржаја.

Основни циљеви ће бити симултано развијани, али са различитим фокусом у зависности од године у оквиру пројекта.

У првој години пажња ће бити усмерена ка остваривању креативне сарадње студента у региону на реализацији предложених пројеката. Pасписан је први конкурс за студентске радове на тему “Желим да ти кажем…”. Нова аудио/видео опрема треба да обогати већ постојећу техничку базу и допринесе бољем продукционом потенцијалу свих партнера. Студентске екипе којe ће реализовати радове током септембра-децембра 2014. године биће међународног карактера. Кроз сарадњу на заједничком пројекту студенти стичу драгоцено професионално искуство упознавања са различитим продукционим процесима али и са различитим културама, менталитетима и стиловима живота, учећи да разумеју и цене различитости.

Током друге године, медијски партнери дефинишу специфичне теме за студентске пројекте, у складу са њиховим програмским потребама. Истовремено ће се развијати институција on line менторства где ће студенти имати могућност да изаберу менторе својих радова из других институција у оквиру конзорцијума, а у складу са својим афинитетима. Oчекује се значајан развој StudAVP интернет портала, као базе података за студентске аудиовизуелне радове, што је први корак ка креирању будућег комуникационог канала за таленте.

Важан циљ током треће године пројекта биће да се у потпуности оствари и развије трајна и одржива платформа за сарадњу међу студенатима и медијским кућама у региону, кроз успешно функционисање независног студентског интернет радио-телевизијског програма. Пажња ће бити усмерена и ка могућностима развоја нових облика едукације, креирању виртуелног универзитета за аудиовизуелне медије и уметности, коришћењем успостављене дигиталне платформе.

Неки од жељених исхода пројекта укључују:
• интензивнију сарадњу између медијских и образовних институција;
• више практичног искуства које ће студентима донети веће професионално самопоуздање;
• стварање професионалног портфолиjа током студирања;
• значајан утицај на конвенционалне едукативне процесе у смислу модернизовања курикулума;
• демократизација процеса стицања знања имплементирањем on line менторства;
• остваривање друштвеног утицаја путем независне платформе за дистрибуцију аудиовизуелних садржаја.

 

www.studavp.net