др ум. Бранко Раковић

Редовни професор Факултета ликовних уметности

БИОГРАФИЈА

Контакт:
Телефон: +381 11 2626 661
Е-пошта: branko.rakovic@arts.bg.ac.rs

др ум. Бранко Раковић, в.д. проректора Универзитета уметности