Расписан конкурс за радно место у Канцеларији за међународну сарадњу Универзитета уметности

21. септембра 2020

Универзитет уметности у Београду
расписује
конкурс за радно место у Канцеларији за међународну сарадњу

Радно место: Самостални стручно-технички сарадник за међународну сарадњу – координатор мобилности
Рок за пријављивање:
14. октобар 2020. до 15 часова

ТЕКСТ КОНКУРСА