КОНФЕРЕНЦИЈЕ

КУЛТУРНА ДИПЛОМАТИЈА И КУЛТУРНИ ОДНОСИ: ЈАЧАЊЕ ФЕР САРАДЊЕ, РАЗНОЛИКОСТИ И ДИЈАЛОГА (1-3. јун 2022.)

ПАРТИЦИПАТИВНЕ ПРАКСЕ ИЗВОЂАЧКИХ УМЕТНОСТИ У ДИГИТАЛНОМ ДОБУ (6-8 април 2022.)