Центар за унапређење квалитета наставе и развој каријере


О Центру

У оквиру Еразмус+ пројекта МАГНЕТ, Универзитет уметности у Београду је јануара 2024. године основао Центар за унапређење квалитета наставе и развој каријере (CTL – Center for Teaching and Learning).

Имајући у виду значај континуираног развоја универзитетске педагогије и подизање наставничких компетенција, а самим тим и квалитета наставе, основна мисија Центра је да обезбеди подршку наставницима, са циљем јачања изврсности у настави и учењу, кроз упознавање са иновативним педагошким праксама.

Мисија:


Задаци:

Руководилац Центра: др Гордана Каран, ред. проф. ФМУ


Одржано онлајн предавање „Развијање педагошких компетенција у уметничким областима универзитетског образовања – искуства из музичке педагогије“

У оквиру Центра за унапређење квалитета наставе и развој каријере (CTL – Center for Teaching and Learning), 25. јуна 2024. године одржано је онлајн предавање за наставнике и истраживаче под називом „Развијање педагошких компетенција у уметничким областима универзитетског образовања – искуства из музичке педагогије“.

Тема предавања било је представљање базичне платформе на којој функционише музичка педагогија у оквиру Катедре за солфеђо и музичку педагогију Факултета музичке уметности у Београду. У складу са потребама артикулације садржаја контексту и циљној групи, истакнута су и општа, универзална места која су попут кључа или формуле, применљива за организацију и артикулацију стицања педагошких компетенција и када оне нису експлицитно музичке.

Предавачи:

др Александра Милетић, ванредни професор за ужу научну област музичка педагогија, Факултет музичке уметности Универзитета уметности у Београду

др Драгана Тодоровић, ванредни професор за ужу научну област музичка педагогија, Факултет музичке уметности Универзитета уметности у Београду.

***

Преци музичке педагогије потичу из два извора – опште педагошке науке и науке о музици. Полазећи од педагогије, преко дидактике до методике, долази се до методике наставе музичке писмености.

Приказано је како се у деценијским трагањима за одговорима на питања коме, колико, када, зашто и како, а затим и шта и чиме дошло до могућности транспарентног представљања елементарних полазишта на којима функционише дидактичко-методичка апаратура музичке наставе. С обзиром на њену високу функционалост и адаптивност, овај приказ методичке организације едукативног процеса садржи потенцијале универзалности – што значи да је применљив и на друге уметничке и научне области у циљу организације едукационог процеса који води развоју педагошких компетенција.

Приказујући методику наставе солфеђа/музичке писмености, као кључне научне дисциплине у грађењу музичких педагога, упућује се на њен интегративни карактер и огромни потенцијал интердисциплинарности, мултидисциплинарности и трансдисциплинарности. Захваљујући универзалности методичке организације наставног процеса, у фокусу је едукациони процес у коме се налази човек са свим својим компетенцијама и потенцијалима за развој и сарадњу, у сталном трагању за оптималним како.


У оквиру CTL-a oдржан догађај “MEDIA Learning Lab #6: заштита креативног рада”

У оквиру новооснованог Центра за унапређење квалитета наставе и развоја каријере Универзитета уметности у Београду (Center for Teaching and Learning – CTL) одржан је 3. јуна 2024. године једнодневни догађај „MEDIA Learning Lab #6: заштита креативног рада“.

Догађај, који је организован у сарадњи Универзитета уметности у Београду и MEDIA Деск Србија Филмског центра Србије, састојао се из низа предавања о заштити ауторских права у области филма, креативних индустрија, аудиовизуелним и музичким делима, као и у ери вештачке интелигенције.

Догађај је отворила ректорка Универзитета уметности, проф. др Мирјана Николић, а уводну реч је дала Уна Домазетоски, сарадница Филмског центра Србије.

О заштити ауторских права су говорили Александар Поповић, партнер у Адвокатском ортачком друштву JPM&PARTNERS, Никола Клиска, самостални адвокат који сарађује са Karanović&Partners, Татјана Буквић из Tin Drum music и Емина Перуничић из MASCOM-а.

Програм је делом реализован у оквиру пројекта МАГНЕТ – Managerial and GoverNance Enchancement through Teaching, у којем учествује Универзитет уметности у Београду, а који подржава Еразмус+ програм Европске уније.

ПРОГРАМ

09:45 – 10:00             Окупљање учесника

10:00 – 10:30            Предавање “Филмско дело са аспекта Закона о ауторским и сродним правима”, Александар Поповић, партнер у Адвокатском ортачком друштву JPM&PARTNERS

10:30 – 11:00            Q&A сесија

11:00 – 11:30            Предавање “Занимљиви спорови у области креативних индустрија”, Никола Клиска, самостални адвокат који сарађује са Karanović&Partners

11:30 – 12:00            Q&A сесија

12:00 – 12:45            Пауза са послужењем

12:45 – 13:15            Предавање “Коришћење ауторских и сродних права у аудиовизуелним делима – музика”, Татјана Буквић, Tin Drum music) и литература/писана реч (Емина Перуничић, MASCOM)

13:15 – 13:45            Предавање “Ауторска права у ери вештачке интелигенције и осврт на ЕУ законодавство”, Татјана Буквић, Tin Drum music

13:45 – 14:30            Q&A сесија


МООС

Под окриљем Еразмус+ пројекта МАГНЕТ креиран је први MOOC (Massive Open Internet Courses) курс на Универзитету уметности, са темом Јачање критичког мишљења и критеријума код педагога развојем вештина и декодирања масмедијских порука. Курс представља упознавање са основним постулатима медијске педагогије као области која обухвата педагошки оријентисано бављење масовним медијима (медијска писменост, медијска дидактика, теорија) и намењен je педагозима, истраживачима и студентима који желе да унапреде своје вештине декодирања масмедијских порука, развију масмедијску дигиталну писменост, упознају се са постулатима и ефектима теорије масмедија и аудиторијума као кључних фактора у формирању критичког мишљења и критеријума код педагога. Основни циљ курса је производња едукативног материјала и трансфера знања путем интернет платформе, са фокусом на медијској педагогији. Курс се састоји из видеа, презентација и питања за дискусију и садржи 4 тематске целине: 1) Увод и преглед курса; 2) Историјат радија и Радио у ери комерцијализације и форматизације; 3. Телевизија и 4. Интернет.

Курс je креирала др Марија Каран, доценткиња Факултета музичке уметности, на српском и енглеском језику.

Комплетном курсу је могуће приступити преко MAGNET-MOOCs платформе, регистрацијом на:
https://magnet-moocs.mbg.duth.gr/courses/course-v1:uab+DCT101+2024_T1/about

Библиотека