Контакт

Адреса: Косанчићев венац 29, 11000 Београд
Телефон: +381 11 2625 166
Факс: +381 11 2629 785
E-пошта: rektorat@arts.bg.ac.rs

Генерални секретар:
+381 11 2626 994
sekretar@arts.bg.ac.rs

Кабинет ректора:
Марија Николић Радоњић, шеф Кабинета ректора
+381 11 2625 629
marija.nikolic@arts.bg.ac.rs, kabinet@arts.bg.ac.rs

Бранка Тијанић, пословни секретар 
+381 11 2626 661
branka.tijanic@arts.bg.ac.rsrektor@arts.bg.ac.rs

Општи послови:
Аниела Ђорђевић, виши сарадник

+381 11 2625 166
aniela.djordjevic@arts.bg.ac.rsrektorat@arts.bg.ac.rs

Правни послови:
Весна Пауновић Здравкова, стручни сарадник
+381 11 2625 955
vesna.paunovic@arts.bg.ac.rs 

Центар за интердисциплинарне студије:
мр Предраг Миладиновић, руководилац службе
+381 11 2625 974
predrag.miladinovic@arts.bg.ac.rs, centar@arts.bg.ac.rs, koordinator.is@arts.bg.ac.rs

мр Жељко Радуновић, стручни сарадник
+381 11 2625 974
zeljko.radunovic@arts.bg.ac.rs

Милица Лапчевић, стручни сарадник и координатор УНЕСКО катедре за културну политику и менаџмент
+381 11 2624 281
milica.lapcevic@arts.bg.ac.rs, coordinator@arts.bg.ac.rs

Служба за међународну сарадњу:
Јасмина Миловановић, руководилац службе
+381 11 2624 020
jasmina.milovanovic@arts.bg.ac.rs , iro@arts.bg.ac.rs

Анђела Русо, стручни сарадник
+381 11 2624 020
erasmus@arts.bg.ac.rs , andjela.russo@arts.bg.ac.rs

Служба за финансијко-материјалне послове:
Јелена Зековић Мирић, руководилац службе
+381 11 2626 730
jelena.zekovic@arts.bg.ac.rsfinansije@arts.bg.ac.rs