Интернационализација

Међународна активност Универзитета један је од кључних видова његовог укупног деловања. Како уметност по својој природи не познаје границе, сматрамо да су отвореност према свету, међународна и интеркултурална оријентација основне претпоставке квалитета високог образовања у пољу уметности.

У средишту стратегије интернационализације је наше разумевање универзалних вредности, наше опредељење да активно учествујемо у регионалним, европским и светским токовима у уметности и науци и да кроз стварање конструктивних академских веза повећамо глобалну видљивост и значај Универзитета. Наш циљ је да трајно очувамо позицију водеће установе за високо уметничко образовање и центра креативности у региону и да истовремено повећамо своју видљивост и препознатљивост на европском и светском плану. Интернационализације је платформа на којој ћемо Универзитет градити као центар изврсности, привлачити најбоље наставнике и студенте и стварати нова знања која одговарају изазовима савременог света.

Стратегија интернационализације универзитета уметности 2018-2025.

Download (PDF, 771KB)

Еразмус повеља за високо образовање