Отворена наука

Отворена наука је покрет који има за циљ подстицање слободног приступа научним подацима и резултатима научних истраживања. Отворена наука се најчешће повезује са отвореним приступом научним публикацијама, али је концепт много шири и односи се заправо на дељење свих доступних истраживачких ресурса са другим истраживачима и широм друштвеном заједницом како би се научни процес учинио транспарентним.

ПОРТАЛ ОТВОРЕНЕ НАУКЕ
www.open.ac.rs

 

РЕПОЗИТОРИЈУМ НАУЧНО-ИСТРАЖИВАЧКИХ РАДОВА
УНИВЕРЗИТЕТА УМЕТНОСТИ У БЕОГРАДУ
www.open.arts.bg.ac.rs

Отворени приступ и отворена наука

Истраживачи

Доктори