Интердисциплинарне студије

Интердисциплинарне студије Универзитета уметности у Београду основане су 2001. године, као савремено конципиране студије у оквиру којих се школују студенти у домену вишемедијске уметности, дигиталне уметности, теорије уметности и медија и менаџмента у култури. Интердисциплинарне студије су настале из потребе за изучавањем савремених уметничких или теоријских области које излазе из оквира уобичајених уметничких и научних дисциплина. Студије се баве изучавањем нових уметничких и теоријских праксâ повезујући изучавања на појединим факултетима.

Од свог оснивања интердисциплинарне студије су се убрзано развијале, подизале квалитет постдипломског образовања и представљале академски изазов за све већи број студената из земље и света.

Интердисциплинарне студије представљају значајну развојну активност Универзитета уметности којом се учвршћује повезаност универзитета и његових факултета, поспешује сарадња професора факултета уметности, као и стручњака из разних области.

Од самог оснивања ове студије су ишле у корак са кретањима и трендовима у домену високог образовања у Европи. Високо школство у Европи пролази кроз велике промене, а основни документ који је одредио циљеве трансформације широм Европе јесте Болоњска декларација. Од 2003. године, када је наша земља приступила Болоњском процесу, Интердисциплинарне студије су се флексибилно прилагођавале новом систему високог образовања. До 2006. године настава је у потпуности усаглашена са принципима Болоњског процеса, а тада је уписана и прва генерација студената чије ће дипломе бити прихваћене и на глобалном светском тржишту знања.

Студентски инфо

Упис

О студијама

Студијски програми

Акредитација студијских програма

Издавање дипломе

Увид јавности

Одбране докторских радова

Дигитални репозиторијум докторских дисертација и докторских уметничких пројеката

Контакт