Обавештење о раду Ректората Универзитета уметности

29. априла 2020

Услед проглашења ванредног стања, Ректорат Универзитета уметности ће радити у измењеном режиму.

У случају потребе можете се обратити на следеће е-мејл адресе:

Општа питања:
rektor@arts.bg.ac.rs

Студентска питања:
predrag.miladinovic@arts.bg.ac.rs/coordinator@arts.bg.ac.rs

Међународна сарадња:
iro@arts.bg.ac.rs

Признавање страних високошколских исправа:
petar.zoric@arts.bg.ac.rs

в.д. ректора
др Мирјана Николић, ред. проф.