Позив за учешће у међународној конференцији ANOTHER ARTWORLD: Manifestations and Conditions of Equity in Visual Arts

14. септембра 2020

УНЕСКО катедра за културну политику и менаџмент (интеркултурализам и медијација на Балкану) организује међународну научну конференцију ANOTHER ARTWORLD: Manifestations and Conditions of Equity in Visual Arts. Конференција ће бити одржана 3. и 4. децембра у Ректорату Универзитета уметности у Београду и Уметничком павиљону „Цвијета Зузорић”. Део програма ће бити реализован путем онлајн канала комуникације, како би се омогућило учешће свих који не могу бити присутни у физичком простору због епидемиолошке ситуације.

Тема конференције покреће питање растуће неједнакости у свету уметности, која је уочљива у неуједначеном развоју уметничких тржишта, нетранспарентности токова новца и различитим финансијским малверзацијама, прекаризацији рада и великој стопи незапослености уметника, што су само неке од уочљивих појава и начина на које савремена уметност репродукује неједнакости које се могу видети у другим пољима друштвеног деловања.

Програм конференције замишљен као место сусрета и размене различитих актера у пољу уметности– истраживача, уметника, кустоса, организатора програма и других радника и радница у култури. Пленарна предавања ће одржати Викторија Д. Александер (Victoria D Alexander), професорка социологије и менаџмента уметности на Голдсмитсу, Универзитету у Лондону и Доминик Виларт (Dominique Willaert), уметнички директор организације Victoria Deluxe, која се бави уметношћу заједнице у Генту у Белгији.

Позивамо све истраживаче/ице и уметнике/це да пријаве презентације радова/ пројеката, тематске панел сесије или радионице из области теорије уметности, студија културе, културног менаџмента и културне политике, социологије уметности и економике културе, као и сродних подручија истраживања. Радови би требало да пруже допринос разматрању принципа и модела децентрализованог (хоризонталног) управљања у визуелним уметностима; моделима заснованим на праведности, кооперативним односима и самоуправљању, тј. имплементацији директне демократије, која подразумева директно одлучивање о свим заједничким питањима у области савремене визуелне уметности.

Позив се односи на емпиријски, теоријски и практично засноване прилоге који могу да укључују, али не морају бити ограничени на следеће теме:

• Дефинисање и препознавање друштвено прогресивних модела организовања и управљања у пољу савремених визуелних уметности заснованих на принципима једнакости, демократичности, егалитарности…;

• Студије случаја успешних и неуспешних, историјских и актуелних примера демократизације поља савремених визуелних уметности;

• Остваривање децентрализације и демократског приступа у пољу савремених визуелних уметности кроз моделе културне политике и „одоздо“ (bottom-up, енг.) праксе;

• Анализа утицаја који различити модели организовања могу имати на положај уметника, вредност и функцију уметничког дела, развој уметничке продукције, подстицање учешћа грађана у културном животу и процесе доношења одлука;

• Политике партиципативних пракси, колективног рада и самоорганизације у другим пољима уметности и културне праксе.

Рок за пријаву учешћа је 30. септембар, а више инфомација можете наћи у званичном позиву или на сајту конференције. Будући да је планирано међународно учешће, радни језик конференције је енглески.