Предавање и перформанс Марије Кртолице у Ректорату Универзитета уметности

22. маја 2015

Pozivamo vas na predavanje i performans

MARIJE KRTOLICE

17h-18h
Spatial Phantasms of Modernity: Language and Choreography

19h
Teoretizacija simptoma

Predavanje – performans
Svečana sala Rektorata Univerziteta umetnosti
Kosančićev venac 29

Petak, 22. maj 2015

vc009110

****

MARIJA KRTOLICA (Beograd,1973) je magistrirala koreografiju na Kalifornijskom univerzitetu u Dejvisu (Kalifornija) i studije performansa na Njujork Univerzitetu (Njujork). Bavi se teorijom I praksom plesa sa interdisciplinarnim fokusom. Radove je predstavljala na konferencijama u Veneciji, na Stanford Univerzitetu, u Kelnu, Čikagu, Sijetlu i San Dijegu. Radi doktorat iz oblasti plesa na Temple Univerzitetu u Filadelfiji (Pensilvanija) na temu histerije i groteske. Tokom leta 2015. godine boraviće u Detroitu, u umetničkoj rezidenciji Spread Art gde će se baviti koreografskim radom na temu slika i iskaza iz devetnostovekovne psihijatrije.  Marijin  teorijski i umetnički rad otvara pitanja odnosa istorijskih i političkih formacija i savremene umetničke prakse.

 

****

Teoretizacija simptoma

Prezentacija Teoretizacija simptoma budi pitanja apstrakne kretnje i telesnog izraza u odnosu na strukture znanja i moći. Pri tome, koristi dva modela. Prvi model, naizmenično ozbiljan i ironičan, baziran je na čitanju akademskog rada. Taj rad analizira odnose institucija i simptoma histerije. Drugi deo je plesni komentar na reinkarnacije devetnaestovekovne histerije kroz teatar, hipohondriju, telesnu pobunu i otelotvorenu svest o smrtnosti tela kroz katelpsije – potpuno zaustavljanje i ekstaze bez konketnog objekta želje. Estetika histerije, filozofsko gubljenje jasnih granica između forme kretnje i unutarnjih senzacija, a potom odnos neplaćenog rada u amfiteatru aziliuma i hipnotičkog transa pred publikom su tematske okosnice prezentacije. Sa polazištima u maštovitom hiperbolisanom pokretu histerika i dijalektičkoj kritici psiho-patologizacije institualizovanog subjekta, prezentacija istražuje istorijska i politička značenja u procepu između teoloških alegorija i medinciskih dijagnoza.