Промоција доктора уметности и доктора наука, Ректорат 10. јун 2015.

10. јуна 2015
др Данијела Судзиловски, др Александра Ђурић Боснић, др Манојло Маравић, др Александра Арванитидис, др Милан Радовановић, Ректор Универзитета уметности проф. др Љиљана Мркић Поповић, др Катарина Капларски, др Марко Стојановић, др Маријана Маркоска, др Јелица Стевановић, професор ФДУ др Драгана Чолић Биљановски

Program1

 

Program2a

 

Program2b

 

Реч Ректора
Данашња промоција доктора Универзитета уметности – највишег и најпрестижнијег звања које се може стећи у академском образовању има историјски печат, јер се уручују Дипломе и Додатак дипломи докторима који су одбранили своје докторске уметничке пројекте и докторске дисертације према Закону о високом образовању из 2005. године.

Овај Дан Универзитета уметности је дакле значајан, јер први пут од његовог оснивања имамо част и привилегију да промовишемо докторе уметности.

Доношењем Закона о високом образовању 2005. године, заснованом на принципима Болоњске повеље, сусрели смо се са бројним изазовима, дилемама и сумњама око тога како би требало извршити све реформске захвате диктиране новим законским прописима: од преиспитивања студијских програма и реорганизовања наставе, преко процеса акредитације и добијања Дозволе за рад од ресорног Министарства, па до штампања јавних високошколских исправа. На овом одговорном путу, наилазили смо на бројне административно-техничке и финансијске препреке које смо превазилазили са пуно труда, стрпљења и ентузијазма.

Недоумице исказане у погледу увођења докторских уметничких студија, као новог облика едукације уметника на највишем академском нивоу, биле су бројне. Уложени су велики напори у осмишљавању концепције и дефинисању стандарда самих студија и докторског уметничког пројекта као финалног резултата доктората уметности.

Последњих неколико година посебно смо радили на подизању критеријума Извештаја комисије за процену теме докторског уметничког пројекта и докторске дисертације, односно Извештаја комисије за оцену и одбрану докторског уметничког пројекта и докторске дисертације, чиме је читава процедура у изради и одбрани доктората подигнута на виши ниво.

Данас са сигурношћу могу да кажем да смо постигли вредне резултате. Уколико смо добили само три изузетна уметницка пројекта која су померила границе, а било их је знатно више, значи да смо на правом путу и да смо оправдали одлуку да уведемо докторске уметничке студије као последњи степен високог уметничког образовања.

Пут до издавања нових диплома није био ни мало лак. После дуготрајних сложених послова и усаглашавања око садржаја и изгледа Дипломе и Додатка дипломи, уследио је рад на Правилнику који је усвојио Сенат. Како су административне финесе пратећа појава свих реформских корака, месецима смо се сусретали са бројним техничко-административним проблемима, због којих издавање нових диплома није било могуће све до прошле године.

Због тога је штампање и издавање нових докторских диплома још увек у току на факултетима уметности, па искрено верујем да ћемо већ на јесен имати прилику да промовишемо све докторе уметности и докторе наука.

Ово је важан период за Универзитет уметности, јер су у току избори на факултетима и на Универзитету за нови ректорски тим који ће наредних година водити нашу високошколску институцију. Велика је одговорност бити први међу једнакима, наставити путем својих претходника у очувању традиције и угледа, а истовремено остварити мисију развоја високог образовања у бројним областима у пољу уметности и друштвено хуманистичких наука.

Најзад, ако се успех једне образовне институције мери квалитетом наставних програма, професора и студената, онда се за Универзитет уметности с правом може рећи да је истински привилегован што са изузетним резултатима негује своје студенте, своје професоре и своје програме на свим нивоима, а посебно на докторском и то га сврстава у сам врх уметничког образовног система.