Промоција доктора уметности, 6. јун 2016.

13. јуна 2016

ПРОГРАМ СВЕЧАНЕ ПРОМОЦИЈЕ
ДОКТОРА УМЕТНОСТИ
ФАКУЛТЕТА МУЗИЧКЕ УМЕТНОСТИ

Свечана сала Ректората, 6. јун 2016.

РЕЧ РЕКТОРА

проф. мр Зоран Ерић

***

СЛОБОДАН ГЕРИЋ
ментор: Небојша Игњатовић, ред. проф. ФМУ

ЉИЉАНА ВУКЕЉА
ментор: Дејан Синадиновић, ред. проф. ФМУ

ДЕЈАН СУБОТИЋ
ментор: Зорица Ћетковић, ред. проф. ФМУ

НЕНАД РАДИЋ
ментор: Нинослав Живковић, ред. проф. ФМУ
говори: Бранко Пенчић, ред. проф. ФМУ

ГОРАН МАРИНКОВИЋ
ментор: Зорица Ћетковић, ред. проф. ФМУ

НЕВЕН ШОБАЈИЋ
ментор: Јакутхон Михајловић, ред. проф. ФМУ
говори: Бранко Пенчић, ред. проф. ФМУ

АЛЕКСАНДАР ХАЏИ-ЂОРЂЕВИЋ
ментор: Вера Огризовић, ред. проф. ФМУ

ДАРИO ХУМЕЊУК
ментор: Људмила Поповић, ред. проф. ФМУ

СИМОНИДА ЈОВАНОВИЋ
ментор: Љубиша Јовановић, ред. проф. ФМУ

СЛОБОДАН МИЛИВОЈЕВИЋ
ментор: Срђан Тошић, ред. проф. ФМУ

ЈАСНА ТУЦОВИЋ
ментор: Дејан Суботић, ред. проф. ФМУ
коментор: Зорица Ћетковић, ред. проф. ФМУ

НЕБОЈША МАКСИМОВИЋ
ментор: Невена Поповић, ред. проф. ФМУ
говори: Бранко Пенчић, ред. проф. ФМУ

ТЕА ДИМИТРИЈЕВИЋ
ментор: Зорица Ћетковић, ред. проф. ФМУ

ДАРКО КАРАЈИЋ
ментор: Вера Огризовић, ред. проф. ФМУ

СРЂАН БУЛАТОВИЋ
ментор: Вера Огризовић, ред. проф. ФМУ

ИРИНА НАУМОВСКА
ментор: Јакутхон Михајловић, ред. проф. ФМУ
говори: Бранко Пенчић, ред. проф. ФМУ

МИЛОШ НИКОЛИЋ
ментор: Анте Гргин, ред. проф. ФМУ

ВЕЉКО КЛЕНКОВСКИ
ментор: Анте Гргин, ред. проф. ФМУ