Be-Open пројекат

BEOPEN logo dark

ЕРАЗМУС+ пројекат
Boosting Engagement of Serbian Universities in Open Science
BE-OPEN

BE-OPEN пројекат припада  ЕУ програму Еразмус+, кључна акција 2 – Изградња капацитета у високошколском образовању.

Пројектом руководи Универзитет у Новом Саду, а партнери су државне високошколске институције у Србији, Министарство просвете, науке и технолошког развоја и четири високошколске институције из Европске уније – Универзитет у Лајдену, Холандија; Универзитет у Удинама, Италија; Голдсмит, Универзитет у Лондону, Велика Британија; Национални технички Универзитет у Атини, Грчка.

Циљ пројекта је увођење принципа oтворене науке на високошколским институцијама у Србији, увођење дигиталних репозиторијума научних радова на свим државним универзитетима у Србији, као и развоја капацитета институција и појединаца ради осигурања одрживости принципа отворене науке и унапређење сарадње између академских институција, привреде и друштва у целини.

Циљеви пројекта операционализовани су у оквиру радних пакета пројекта: 1) Мапирање текућих потенцијала српских универзитета за отворену науку; 2) Развијање и усаглашавање препорука, политика и подстицаја за имплементацију принципа отворене науке; 3) Инфраструктурна подршка принципима отворене науке; 4) Изградња капацитета за имплементацију принципа отворене науке; 5) Контрола квалитета пројектних активности; 6) Дисеминација и експлоатација; 7) Менаџмент.

Пројектом је поред трансфера знања и изградње институционалних капацитета предвиђена и изградња техничко-технолошких капацитета у смислу опреме и софтвера. Исходиште пројекта подразумева изграђен национални репозиторијум свих универзитета чланица пројекта у коме ће бити депоновани резултати научно-истраживачких као и уметничко-истраживачких радова.

http://www.beopen.uns.ac.rs/

Берлинска декларација
Berlin Declaration