Универзитет уметности и Serbian Games Association потписали Споразум о пословно-техничкој сарадњи

10. новембра 2022
др ум. Јулијана Протић, ванр. проф. ФПУ; др Мирајана Николић, ректор УУ; Реља Бобић, програмски директор SGA

У Ректорату Универзитета уметности 9. новембра 2022. потписан је споразум о сарадњи између УУ и SGA (Serbian Games Association), којим се ближе уређују облици и аспекти сарадње у области креативних индустрија и високог уметничког образовања. Овај споразум је посебно значајан због реализације мастер програма Уметност и дизајн видео игара, будући да се овим документом предвиђа сарадња у области едукације, праксе, креирања заједничких догађаја и промоције у пољу индустрије видео игара и технолошких иновација.

Споразум су потписали др Мирјана Николић, ректорка УУ и Реља Бобић, програмски директор SGA, a догађају су присуствовали руководилац програма Уметност и дизајн видео игара, др ум. Јулијана Протић, ванр. проф. ФПУ и сарадници Универзитета уметности.

др ум. Јулијана Протић, ванр. проф. ФПУ; др Мирајана Николић, ректор УУ; Реља Бобић, програмски директор SGA