Дан Универзитета уметности обележен промоцијом доктора уметности и доктора наука, 10. јун 2024.

12. јуна 2024

У оквиру обележавња Дана Универзитета уметности у Београду, 10. јуна 2024. године одржана је, у два термнина, свечана промоција доктора уметности и доктора наука сва четири факултета и интердсициплинарних студија Универзитета уметности.

Дипломе је уручила ректорка Универзитета уметности, проф. др Мирјана Николић, а докторе су, по редоследу датума одбране докторских радова, представили проректори, проф. мр Биљана Радовановић Бркановић, проф. др ум. Бранко Раковић и проф. др ум. Владимир Татаревић.

Посебан допринос промоцији дали су ментори, коментори и професори факултета из састава Универзитета уметности, који су представили докторске радове некадашњих кандидата, а данас доктора уметности и доктора наука.

У првом термину одржана је промоција доктора уметности и доктора наука Факултета музичке уметности и Факултета драмских уметности. Промовисани су:

Милица Петровић
Факултет музичке уметности
ментор: др Ивана Перковић, ред. проф. ФМУ

Тијана Илишевић
Факултет музичке уметности
ментор: др Милена Медић, доцент ФМУ

Кристина Крстић
Факултет музичке уметности
ментор: мр Бранко Пенчић, ред. проф. ФМУ

Ана Аџић
Факултет драмских уметности
ментор: мр Горан Пековић, ред. проф. ФДУ

Ана Константиновић
Факултет драмских уметности
ментор: Ивана Вујић Коминац, ред. проф. ФДУ

Александар Николић
Факултет драмских уметности
ментор: Светозар Рапајић, проф. емеритус ФДУ

Данијела Пантић Цонић
Факултет драмских уметности
ментор: др Дивна Вуксановић, ред. проф. ФДУ

Љиљана Симић
Факултет драмских уметности
ментор: др Милена Драгићевић Шешић, проф. емерита ФДУ

Иван Бурка
Факултет музичке уметности
ментор: др ум. Срђан Палачковић, ред. проф. ФМУ

Драгољуб Бајић
Факултет музичке уметности
ментор: мр Никола Мијаиловић, ред. проф. ФМУ
коментор: др Тијана Поповић Млађеновић, ред. проф. ФМУ

Мирослав Ђурђевић
Факултет драмских уметности
ментор: мр Раденко Ранковић, ред. проф. ФДУ у пензији

Теа Лукач
Факултет драмских уметности
ментор: Дарко Бајић, ред. проф. ФДУ

Ивана Аћимоски-Жикић
Факултет музичке уметности
ментор: мр Јасна Максимовић-Веселинов, ред. проф. ФМУ†
коментор: др Соња Маринковић, ред. проф. ФМУ

Јелена Зидарић Зечевић
Факултет музичке уметности
ментор: мр Бранко Пенчић, ред. проф. ФМУ
коментор: др Соња Маринковић, ред. проф. ФМУ

Исидора Марјановић
Факултет музичке уметности
ментор: др ум. Јасна Туцовић, ред. проф. ФМУ

Данијела Вићентијевић
Факултет драмских уметности
ментор: др Весна Ђукућ, ред. проф. ФМУ

Павле Динуловић
Факултет драмских уметности
ментор: др ум. Зоран Максимовић, ред. проф. ФМУ

ГАЛЕРИЈА

 

У другом термину одржана је промоција доктора уметности и доктора наука Факултета ликовних уметности, Факултета примењених уметности и интердисциплинарних студија Универзитета уметности. Промовисани су:

Ивана Соколовски
Факултет ликовних уметности
ментор: др ум. Милета Продановић, ред. проф. ФЛУ у пензији

Ненад Малешевић
Факултет ликовних уметности
ментор: др ум. Радош Антонијевић, ред. проф. ФЛУ

Катарина Драгутиновић-Roccella
Факултет примењених уметности
ментор: Слободан Кајтез, ред. проф. ФПУ

Маја Гајић
Факултет ликовних уметности
ментор: др ум. Миливој Павловић, ред. проф. ФЛУ

Валентина Савић
Факултет примењених уметности
ментор: др ум. Љубица Кнежевић, ванр. проф. ФПУ

Ђорђе Соколовски
Факултет ликовних уметности
ментор: др ум. Миливој Павловић, ред. проф. ФЛУ

Никола Милекић
Факултет ликовних уметности
ментор: др ум. Горан Јовић, ванр. проф. ФЛУ

Зорица Никић
Факултет примењених уметности
ментор: др Владислав Шћепановић, ред. проф. ФПУ

Владимир Аландер
Факултет примењених уметности
ментор: Горан Чпајак, ред. проф. ФПУ

Марина Николић
Факултет примењених уметности
ментор: мр Мирослав Лазовић, ред. проф. ФПУ

Миона Цвијовић
Интердисциплинарне студије
ментор: Светозар Рапајић, проф. емеритус ФДУ

Николета Дојчиновић
Интердисциплинарне студије
ментор: др Александар Јанковић, ванр. проф. ФДУ
коментор: др Тијана Поповић Млађеновић, ред. проф. ФМУ

Александра Гордић
Факултет примењених уметности
ментор: др ум. Селма Ђулизаревић-Карановић, ред. проф. ФПУ

Владимир Влачина
Интердисциплинарне студије
ментор: др Александар Дунђеровић, проф. Градског универзитета у Бирмингему, Велика Британија
коментор: др Соња Маринковић, ред. проф. ФМУ
коментор: др ум. Светлана Волиц, ванр. проф. ФЛУ

Ангел Миов
Факултет ликовних уметности
ментор: др ум. Светлана Волиц, ванр. проф. ФЛУ

Александар Ђаковић
Интердисциплинарне студије
ментор: др Александар Јанковић, ванр. проф. ФДУ

Тијана Гогић
Интердисциплинарне студије
ментор: др ум. Јулијана Протић, ванр. проф. ФПУ
коментор: мр Растко Ћирић, проф. емеритус ФПУ

Јана Оршолић
Факултет примењених уметности
ментор: др ум. Владимир Татаревић, ред. проф. ФПУ

Маја Студен
Факултет примењених уметности
ментор: Миланка Берберовић, проф. емеритус ФПУ

Ивана Десница
Факултет примењених уметности
ментор: Миланка Берберовић, проф. eмеритус ФПУ

Јулија Матејић
Интердисциплинарне студије
ментор: др Тијана Поповић Млађеновић, ред. проф. ФМУ
коментор: др Мишко Шуваковић, ред. проф. ФМК

ГАЛЕРИЈА