Отворена наука

Отворена наука је покрет који има за циљ подстицање слободног приступа научним подацима и резултатима научних истраживања. Отворена наука се најчешће повезује са отвореним приступом научним публикацијама, али је концепт много шири и односи се заправо на дељење свих доступних истраживачких ресурса са другим истраживачима и широм друштвеном заједницом како би се научни процес учинио транспарентним.

ПОРТАЛ ОТВОРЕНЕ НАУКЕ
www.open.ac.rs

 

Отворени приступ

Берлинска декларација

Доктори

Истраживачи