Акредитација

Акредитација установе:

Уверење о акредитацији
Дозвола за рад
Решење о допуни Дозволе за рад

Извештај о самовредновању и оцењивању квалитета Универзитета уметности