Акредитација Универзитета

Акредитација установе:

Уверење о акредитацији
Дозвола за рад
Решење о допуни Дозволе за рад

Акредитација интердисциплинарних студијских програма:

Мастер студије Културна политика и менаџмент
Мастер студије Теорија уметности и медија
Мастер студије Међународно истраживање драмских и аудио-визуелних уметности MAIPR
Докторске уметничке студије Дигитална уметност
Докторске уметничке студије Вишемедијска уметност
Докторске научне студије Теорија уметности и медија

Извештај о самовредновању и оцењивању квалитета Универзитета уметности