Канцеларија за међународну сарадњу

КАНЦЕЛАРИЈА ЗА МЕЂУНАРОДНУ САРАДЊУ
Универзитет уметности у Београду

Косанчићев венац 29
Тел. +381 11 2624020
Email: iro@arts.bg.ac.rs, erasmus@arts.bg.ac.rs


Јасмина Миловановић
Руководилац
jasmina.milovanovic@arts.bg.ac.rs

Анђела Русо
Координатор за пројекте
andjela.russo@arts.bg.ac.rs

Горан Богуновић
Координатор мобилности
goran.bogunovic@arts.bg.ac.rs