Подршка студентима

У оквиру ТЕМПУС пројекта „Једнак приступ за све: оснаживање социјалне димензије у циљу јачања Европског простора високог образовања“ Универзитет уметности је донео Правилник о начину подршке студентима Универзитета уметности у Београду. Овим правилником дефинисани су основни принципи за подршку студентима из подзаступљених група Универзитета уметности и факултета у његовом саставу, систем подршке и начин њиховог остваривања, мере и праћење њихове реализације, као и друга питања од значаја за унапређење ове области.

Као део пројектних активности Универзитет уметности је издао Информатор намењен студентима из ове категорије, који је штампан и на Брајевом писму, у коме су дате основне информације о студијским програмима, студентском стандарду, као и контакти особа на Универзитету уметности и факултетима у његовом саставу којима се могу обратити лица из подзаступљених група.

Контакт особа за подршку студентима из подзаступљених група:
мр Предраг Миладиновић
+381 11 2625 974
predrag.miladinovic@arts.bg.ac.rs 

Download (PDF, 2.96MB)