Издања

У оквиру издавачке делатности Универзитета уметности објављују се уџбеници за студенте факултета уметности, научно-истраживачки радови из области уметности, избори композиција, монографије, преводи значајних дела из светске уметничке баштине. Бројна капитална дела, од којих нека представљају раритете, први пут су преведена и објављена у издању Универзитета уметности. Од оснивања издавачке делатности (1959. године) до данас објављено је преко четири стотине наслова.

Каталог издања

Едиције