Директорка европске мреже ELIA посетила Универзитет уметности, 21. мај 2019.

21. маја 2019

Марија Хансен (Maria Hansen), извршна директорка међународне мреже институција уметности ELIA (European League of Institutes of the Arts), посетила је Универзитет уметности 21. мaja 2019. На радном састанку коме су присуствовали ректор УУ Милета Продановић, професорка Милена Драгићевић Шешић и руководилац службе за међународну сарадњу Јасмина Миловановић, разговарало се о положају Универзитета уметности у ELIA, могућностима за боље умрежавање, бољем коришћењу програма које мрежа нуди и активнијем учешћу у пројектима сарадње. Договорено је, између осталог, да се у наступајућем периоду Универзитет уметности у што већој мери укључи у рад група и платформи које је оформила ELIA (као што су Platform Internationalisation ELIA, Artistic Research, Arts Education Work Group, Sustainable Careers Platform и др.). На састанку је посебно било речи о активностима мреже у пољу уметничког истраживања – платформи за дефинисање критеријума уметничког истраживања и новом Ераѕмус+ пројекту Унапређење менторства за уметничке докторске пројекте – који представљају напор институција уметности унутар ELIA да се на европском плану дефинишу уметничко истраживање и његови резултати.