ERASMUS+ (KA1) – Мобилност са Аристотеловим универзитетом у Солуну

18. фебруара 2016

На основу споразума између Аристотеловог универзитета у Солуну (AUTH) и Универзитета уметности у Београду, Европска комисија је кроз програм Erasmus+ КА1 одобрила двогодишњи пројекат размене и обезбедила средства за подршку мобилности студената, наставника и административног особља у периоду 2016-2018. година.

У оквиру овог пројекта студенти ће моћи да похађају наставу у трајању од једног семестра (до 6 месеци) на партнерској институцији и стекну одређени број ЕСПБ кредита. За наставнике је предвиђен краћи боравак (до 5 дана) ради одржавања гостујућих предавања, радионица и сл., а за административно особље боравак до 5 дана у циљу обуке или професионалног усавршавања. Месечна студентска стипендија износи 800€, уз покривене трошкове школарине, пута и осигурања током периода мобилности. За наставно и ненаставно особље покривени су трошкови живота у износу од 140€ по дану боравка, као и путни трошкови. Финансијску администрацију пројекта у потпуности ће обављати Аристотелов универзитет.

Конкурс за доделу стипендија у 2016. години отворен је за све студенте и наставнике Универзитета уметности. На Уметничком факултету AUTH изучавају се области музике, ликовних и примењених уметности, драмских уметности и филма. Информације: https://www.auth.gr/en/arts

1. Конкурсни рок: од 12. до 28. фебруара 2016.
За мобилност у текућем Пролећном семестру 2015/16. пријављују се само студенти докторских студија и наставници.
Факултети Универзитета уметности треба да доставе списак номинованих наставника и студената докторских студија најкасније до 28. фебруара на international.relations@arts.bg.ac.rs (формулар). Свим номинованим кандидатима Аристотелов универзитет ће послати упутство за пријављивање и потребну документацију, а најкасније до 10. априла извршиће селекцију пријављених кандидата.
Информације: https://eurep.auth.gr/en/students/international/studies

2. Конкурсни рок: од 4. априла до 2. маја 2016.
За мобилност у Јесењем семестру шк. 2016/17. пријављују се студенти свих нивоа студија – основне, мастер и докторске, као и наставно и ненаставно особље.

Позив / Call for applications

Формулар