In memoriam – Проректор Универзитета уметности Александар Мијатовић (1964-2022)

26. јула 2022

Рођен у Београду 1964. године. Школу за дизајн у Београду завршио је 1982. године на одсеку Графички дизајн. Факултет примењених уметности уписао је 1984. године на катедри Унутрашње архитектуре и намештаја.

Након дипломирања 1989. године активно се бавио пројектовањем, извођењем и консалтингом у области унутрашње архитектуре, архитектуре и  намештаја. За протеклих тридесет година успешно је извео преко 550 ауторских пројеката на територији Србије, Хрватске, Републике Српске, Федерације БиХ, Црне Горе, Грчке, Шпаније, Немачке, Француске, Белгије, Аустрије, Португала, Чешке Републике, Белорусије, Сирије и Панаме.

Академску каријеру започео је 1993. године у звању асистента приправника на катедри Унутрашње архитектуре ФПУ у Београду. Од 2001. године био је у звању доцента на истој катедри, а од 2009. у звању ванредног професора на предмету Унутрашња архитектура. У звање редовног професора изабран је 2017. године.

У периоду од 2004. до 2010. године био је ангажован на функцији саветника Министарства спољних послова Републике Србије за послове ентеријерских радова на објектима конзуларно дипломатских представништава у иностранству.

Од 2016. до 2021. године вршио је функцију члана управног одбора Музеја примењених уметности у Београду.

На функцију проректора Универзитета уметности за област међународне сарадње ступио је у октобру 2021. године.

Био је члан Удружења архитеката Србије, UIA. The International Union of Architecture, ACCEE. Architects Council of Central & Eastern Europe.