Одржан Инфо дан у оквиру Еразмус+ пројекта BE-OPEN, Ректорат Универзитета уметности, 9. март 2018.

6. марта 2018

На Универзитету уметности у Београду, 9. марта 2018. године, одржан је Инфо дан у оквиру Еразмус+ пројекта BE-OPEN Отворена наука и дигитални репозиторијум.

Циљ скупа било је упознавање наставника и сарадника факултета Универзитета уметности са принципима отворене науке и отвореног приступа, као и представљање планираних исхода пројекта и промена које ће уследити његовом имплементацијом.

Скупу су присуствовали истраживачи Универзитета уметности, као и запослени у организационим јединицама које се баве научно-истраживачким радом, издаваштвом, библиотечком и мултимедијалном делатношћу.

Скуп је отворио ректор Универзитета уметности, проф. мр Зоран Ерић. О принципима отворене науке и пројекту BE-OPEN говорили су др Милена Драгићевић Шешић, проф. Факултета драмских уметности Универзитета уметности, др Дејан Пајић, проф. Филозофског факултета Универзитета у Новом Саду, Милица Шевкушић, сарадник Библиотеке Института техничких наука САНУ, др Мирјана Веселиновић-Хофман, проф. у пензији Факултета музичке уметности Универзитета уметности и дугогодишњи уредник научног часописа Нови Звук. Модератор догађаја била је др Љиљана Рогач Мијатовић, виши научни сарадник Института за позориште, радио, филм и телевизију ФДУ.

Програм Инфо дана