Јавна набавка опреме за потребе пројекта ЕРАЗМУС+ DEMUSIS број 598825-EPP-1-2018-1-RS-EPPКА2-CBHE-JP – бр.2/2019

28. јуна 2019

Јавна набавка опреме за потребе пројекта ЕРАЗМУС + “Enhancing the digital competencies and entrepreneurship skills of academic musicians in Serbia for culturally more engaged society” (DEMUSIS) број 598825-EPP-1-2018-1-RS-EPPКА2-CBHE-JP – бр.2/2019

1. Јавни позив за подношење понуда – DEMUSIS, jавна набавка бр.2/2019
2. Конкурсна документација за јавну набавку – DEMUSIS, jавна набавка бр.2/2019
3. Додатно појашњење 1
4. Додатно појашњење 2

5. Додатно појашњење 3
6. Додатно појашњење 4
7. Додатно појашњење 5
8. Додатно појашњење 6
9. Одлука о додели уговора у поступку јавне набавке бр.2/2019
10. Одлука о обустави поступка јавне набавке бр. 2/2019 – партија 7
11. Одлука о обустави поступка јавне набавке бр. 2/2019 – партија 11
12. Одлука о обустави поступка јавне набавке бр. 2/2019 – партија 12
13. Одлука о обустави поступка јавне набавке бр. 2/2019 – партија 18
14. Одлука о обустави поступка јавне набавке бр. 2/2019 – партија 19
15. Обавештење о закљученом уговору – партија 1
16. Обавештење о закљученом уговору – партија 2
17. Обавештење о закљученом уговору – партија 3
18. Обавештење о закљученом уговору – партија 4
19. Обавештење о закљученом уговору – партија 5
20. Обавештење о закљученом уговору – партија 6
21. Обавештење о закљученом уговору – партија 8
22. Обавештење о закљученом уговору – партија 9
23. Обавештење о закљученом уговору – партија 10