Конкурс за праксу у иностранству за дипломце мастер студија

20. јула 2023

У оквиру пројекта AI-NURECC PLUS који је део Стратегије Европске уније за Јадрански и Јонски регион (EUSAIR), објављен је конкурс за мобилности намењене дипломцима мастер студија заинтересованим да реализују праксу у некој од 10 земаља EUSAIR (Албанија, Босна и Херцеговина, Хрватска, Грчка, Италија, Црна Гора, Северна Македонија, Сан Марино, Србија, Словенија) или седишту ЕУ у Бриселу.

Рок за подношење пријава је 31. јул 2023. године.

Право да конкуришу имају особе које су недавно завршиле мастер студије, млађе су од 35 година и имају држављанство и пребивалиште у некој од земаља EUSAIR. Међу кандидатима могу бити и бивши мастер студенти Универзитета уметности у Београду, који је члан UniAdrion мреже.

Праксе се могу реализовати између 4. септембра и 24. новембра 2023. године, на универзитетима који су чланови UniAdrion мреже, привредним коморама, градовима и регионима земаља EUSAIR, као и седишту ЕУ у Бриселу (детаљан списак дат је у прилогу). Тематски, праксе би требало да се фокусирају на креативне индустрије, циркуларну економију, одрживи туризам и друге теме које покривене EUSAIR стратегијом.

Обезбеђено је укупно око 27 стипендија за кандидате из наведених земаља. Стипендија обухвата 550, 650 или 1000 евра месечно, у зависности од земље у којој се мобилност реализује и намењена је суфинансирању животних трошкова, као и осигурање практиканата.

Пријаве се подносе слањем мејла на адресу info@uniadrion.net који је потребно да садржи:
– Регистрациони формулар – Module A, уредно попуњен и потписан, у PDF формату;
– Биографију
– Кратко мотивационо писмо (до 1 странице)
– Копију идентификационог документа (пасош или лична карта)

Сврхе конкурса су јачање међународне сарадње између земаља Јадранско-јонског макрорегиона, промоција структуриране мобилности и јачање вештина младих.

Прилози: