Конкурс за учешће на Летњој уметничкој школи 2018.

8. маја 2018

УНИВЕРЗИТЕТ УМЕТНОСТИ У БЕОГРАДУ

позива студенте да се пријаве на

КОНКУРС

за учешће на радионицама

Летње уметничке школе 2018
Лесковац, 12-19. јул 2018.

ГРАД: БУДУЋНОСТ ТРАДИЦИЈЕ / ТРАДИЦИЈА БУДУЋНОСТИ

Универзитет уметности у Београду традиционално организује Летњу уметничку школу као интердисциплинарни истраживачки пројекат везан за поједине градове у Србији. Летња школа је отворена за студенте Универзитета уметности и иностране студенте партнерских школа. Ове године Летња уметничка школа организује се 18. пут, а град у фокусу је Лесковац.

Летња уметничка школа, претежно фокусирана на градове ван метрополе, може бити снажан подстицај децентрализацији културе. Град Лесковац, један од првих и најважнијих центара индустријске револуције у Србији – некада познат као Мали Манчестер, биће инспирација за полазнике из најширег спектра уметничких дисциплина. Свеколико урбано наслеђе које је из различитих историјских разлога данас угрожено служи као полазиште за савремена читања. Уметничке интерпретације, надамо се, могу допринети подизању свести о важности тог наслеђа и бити подстицај за будући развој.

Учесници

Програм је намењен студентима ФЛУ, ФМУ, ФПУ и ФДУ Универзитета уметности, као и студентима партнерских школа из иностранства.

Време и место одржавања

Од 12. до 19. јула 2018. године у Лесковцу

Рок за пријављивање

4. јун 2018. године

Документа за пријављивање

Попуњен пријавни формулар
– Уметничка биографија за студенте ФМУ и ФДУ, односно портфолио за студенте ФЛУ и ФПУ*
*портфолио треба да садржи 5 до 7 одабраних радова

За додатне информације можете нам се обратити мејлом lus@arts.bg.ac.rs.

Радионице

1. Урбани идентитети – савремене интерпретације
2. Нова прошлост – genius loci Вучје
3. Лесковац – сећања која отварају хоризонте будућности
4. Градска песма међуратног Лесковца – ново читање

Универзитет уметности обезбеђује смештај и исхрану студената у Лесковцу.


ПРОГРАМ РАДИОНИЦА


Урбани идентитети – савремене интерпретације

Радионицу Урбани идентитети – савремене интерпретације воде Биљана Бранковић, доцент Факултета примењених уметности и Мирјана Милакић, докторанд Факултета примењених уметности 

Ова радионица испитује урбани идентитет Лесковца, његове историје наслеђа и градских прича. Циљ истраживања представља одабир једног препознатог потенцијала, формирање личне реакције и предлог ауторске интервенције у конкретном јавном простору. Медији изражавања су разнолики – од макета и прототипа у размери, преко фотомонтажа, све до кратких филмова и дешавања у простору.


Нова прошлост – genius loci Вучје

Радионицу Нова прошлост – genius loci Вучје води Светлана Волиц, доцент Факултета ликовних уметности.

Поље деловања ове радионице везано је за Вучје, градић у непосредној вези са Лесковцем, у којем постоје капитални објекти електро индустрије, текстилне индустрије и модалитети луксузног становања  некадашњих власника. Циљ радионице је документовање ових аспеката, продукција уметничких дела везаних за поменуто наслеђе и нека врста предлога будућих интервенција. Резултати ове радионице биће приказани у оквирима изложбе у Лесковачком културном центру.

Градска песма међуратног Лесковца – ново читање

Радионица Градска песма међуратног Лесковца – ново читање коју води Бранка Поповић, доцент Факултета музичке уметности, темељи се на објављеним збиркама урбаног музичког наслеђа Лесковца. Полазници радионице ће имати прилику и задатак да дају савремена читања тог наслеђа и да их прилагоде дечјем хору. Исход радионице биће јавни концерт међународно признатог хора Звездице који ће извести старе песме у ауторским читањима полазника ЛУШа.

Лесковац – сећања која отварају хоризонте будућности

Радионица Лесковац – сећања која отварају хоризонте будућности коју воде Милена Драгићевић Шешић, редовни професор Факултета драмских уметности и Јована Караулић, докторанткиња, за циљ има успостављање нове културе сећања, са посебним фокусом на период његовог успона, до почетка Другог светског рата. Радионица, која има и наглашену теоријску димензију, анализира процесе обликовања културног живота у граду, интерпретира преплете различитих идентитета и уочава кључне актере уметничког и интелектуалног живота. У оквиру процеса рада биће разматране теме међу којима су културолошко значење града – идентитет и симболичка вредност, стратегије градског развоја и стратегије културног развоја, читање града, политике сећања и улоге усмених историја и личних сећања у очувању аутентичности урбаних целина.

ПРИЈАВНИ ФОРМУЛАР
КОНКУРС ЛУШ 2018

ПРОГРАМ 2018

Download (PDF, 190KB)