Конкурс за учешће у радионицама Летње уметничке школе 2017

10. маја 2017

60UU-boja

УНИВЕРЗИТЕТ УМЕТНОСТИ У БЕОГРАДУ
позива студенте да се пријаве на

КОНКУРС

за учешће на радионицама
ЛЕТЊЕ УМЕТНИЧКЕ ШКОЛЕ 2017. У ПЕТНИЦИ

 

ИМПЛИЦИТНИ РЕД

Универзитет уметности традиционално организује Летњу уметничку школу као интензивни интердисциплинарни програм радионица који се бави савременим тумачењем уметничких тенденција и културних потенцијала наше земље. Ове године Универзитет, кроз сарадњу са Истраживачком станицом Петница, повезује интердисциплинарни и иновативни приступ уметничком истраживању са истраживањима у науци и технологији. Концепт је изграђен око појма имплицирања – информатичке повезаности између различитих нивоа неког феномена који на први поглед делују неповезано, a који је непосредно преузет из квантне физике.

Учесници
Програм је намењен студентима факултета ФЛУ, ФМУ, ФПУ и ФДУ Универзитета уметности, као и студентима партнерских школа из иностранства.

Време и место одржавања
Од 13. до 17. јула 2017. године у комплексу Истраживачке станице Петница код Ваљева.

Рок за пријављивање
9. јун 2017. године

E-mail адреса за пријаву
lus@arts.bg.ac.rs

Документа за пријављивање
Попуњен пријавни формулар
– Уметничка биографија за студенте ФМУ и ФДУ, односно портфолио за студенте ФЛУ и ФПУ*
*портфолио треба да садржи 5 до 7 одабраних радова

За додатне информације можете нам се обратити мејлом lus@arts.bg.ac.rs.

Радионице
1.
Експериментална фотографија и анимација
2. Електро-акустичка композиција
3. Нове методе у класичним ликовним медијима и Теорије Графа
4. Парадигма прошлости и савремених уметничких тенденција “Текст и хипертекст”*

*опис радионица у Програму ЛУШ

 Универзитет уметности обезбеђује смештај и исхрану студената у Петници.


ПРОГРАМ РАДИОНИЦА

Аутори:
Сања Филиповић, доктор дидактичко-методичких наука, професор Факултета ликовних уметности
Бојана Шкорц, доктор психологије, професор Факултета ликовних уметности
Саша Радојчић, доктор филозофије, професор Факултета ликовних уметности

ЕКСПЕРИМЕНТАЛНА ФОТОГРАФИЈА И АНИМАЦИЈА

Водитељ-ментор:
Владимир Перић, професор Факултета примењених уметности
Медији: дигитална фотографија, „Stop motion“ анимација, фотомонтажа, комбиновани медији.
Циљ: креирање фотографија као вида ликовног изражавања кроз креативну и студијску фотографију различитим фотографским медијима и самостално артикулисање ауторског анимираног (сликовно-звучно-покретни) пројекта базираног на наративном предлошку.
Задатак: Транспоновање визуелне представе (слика, цртеж, графика, илустрација, фотографија), њено покретање и оживљавање техникама традиционалне анимације и уз помоћ компјутера. Примена метода кинематике кроз прављење илузије кретања предмета, разних врста живих бића, атмосферских појава и визуелних ефеката кроз кратки анимирани филм.

ЕЛЕКТРО-АКУСТИЧКА КОМПОЗИЦИЈА

Водитељи-ментори:
Светлана Савић, професор Факултета музичке уметности и асистент Владимир Кораћ
Медиј: електронска композиција, електро-акустичка композиција
Циљ: Креирање електронске (или електро-акустичке) композиције којој претходи истраживање природе звука, узорковање и моделовање звука помоћу уско специјализованих софтвера
Задатак: Кроз индивидуални рад – креирање оригиналног музичког садржаја који остварује корелацију између: 1-форме композиције (на макро плану), 2-узоркованог и/или семплованог звука као основног градивног елемента и полазишне тачке за компоновање целине (на микро плану)  и специфичних феномена природних наука.

НОВЕ МЕТОДЕ У КЛАСИЧНИМ ЛИКОВНИМ МЕДИЈИМА
ТЕОРИЈЕ ГРАФА

Водитељи-ментори: Александар Младеновић и Адам Пантић
Медији: уметничка графика, перформанс, комбиновани медији
Циљ: Први део радионице истраживаће графички језик кроз еспериментални лабораторијски рад и истраживање технолошких и ликовно-изражајних својстава материјала, а други део је теоријско-практични.
Задатак: Упознавање учесника са истраживачким поступцима у иновативном графичком медију кроз експериментални интердисциплинарни приступ уметности, технологијама и природним наукама.

ПАРАДИГМА ПРОШЛОСТИ И САВРЕМЕНИХ УМЕТНИЧКИХ ТЕНДЕНЦИЈА: „ТЕКСТ И ХИПЕРТЕКСТ“

Водитељ-ментор: Саша Радојчић, професор Факултета ликовних уметности
Медиј: мултимедија, ИКТ, видео, фотографија
Циљ: Увид у могућност целовитости искуства, као и уметничко изражавање тог увида. Производи радионице: по два мултимедијска рада, Wiki странице, као и пратећа документација.
Задатак: Кроз пленарни, индивидуални и групни рад реализују се сегменти радионице у етапама:  теоријски увод – холистичко схватање стварности, свет живота, текст и хипертекст, анализа и обрада задатих текстова; креирање Wiki страница.

Током трајања Летње уметничке школе сви полазници ће имати прилику да раде у Интегративној радионици чији је циљ размена идеја и искустава целе групе студената.