Летња уметничка школа 2010
Ресавица – Деспотовац

18. јула 2010

Летња уметничка школа
Универзитета уметности
Сењски Рудник, подручје
Општине Деспотовац
Рудник скривеног блага,
17 – 25. јул 2010.

Korice_kataloga010-1

Презентација радионица Летње уметничке школе- Галерија ФЛУ 15-16. децембар 2010.

Летња уметничка школа Универзитета уметности на фестивалу Mikser 2011

Резултати Летње уметничке школе Сењски Рудник 2010

Каталог летње уметничке школе Универзитета уметности 2010.