Летња уметничка школа 2012
Нови Бечеј

4. августа 2012

Летња уметничка школа Универзитета уметности
Нови Бечеј
Дуни ветре са банатске стране

27. јул – 4. август 2012.

Сићево - Ниш 2011

 

 

Сићево - Ниш 2011

Сићево - Ниш 2011

Сићево - Ниш 2011

 

Презентација Летње уметничке школе 2012
„Дуни ветре са банатске стране“ – Нови Бечеј
Галерија Факултета ликовних уметности, 5 – 14. новембар 2012.