Међународна конференција “Harnessing the Power of Culture in Mediation, Conflict Prevention and Resolution” – 17. и 18. јануар 2021.

8. јануара 2021

У сарадњи са Conflux центром за интеркултурни дијалог и медијацију и Кинеским универзитетом за иностране послове, Универзитет уметности у Београду учествује у организацији међународне конференције Harnessing the Power of Culture in Mediation, Conflict Prevention and Resolution 17. и 18. јануара 2021. године.

Конференција настоји да представи различите аспекте улоге културе у конфликтима, као и начине на који су културолошки концепти уоквирени у медијацији, превенцији и разрешењу конфликата. Посебна пажња биће посвећена кључним факторима за интеркултурни и интеррелигијски дијалог, као прегледу различитих метода за разрешавање међукултурних конфликата кроз дијалог и преговоре. Конференција ће понудити могућност за дискусију о начинима за побољшање процеса разрешавања конфликата кроз културолошке инструменте. Конференција је интердисциплинарног карактера и представиће реномиране међународне стручњаке. Сесије су намењене како практичарима, тако и теоретичарима са суштинским интересовањем за разрешавање конфликата.

Предавања на конференцији одржаће проф. емерита Милена Драгићевић Шешић (Универзитет уметности у Београду, Факултет драмских уметности), проф. Синтија Шнајдер (Универзитет Џорџтаун, САД) и проф. Сун Јишенг (Универзитет за иностране послове, Кина).

Након конференције биће реализован интензивни курс за практичаре и професионалце “How to Manage the Cultural Dimension in Conflict Resolution: Resolution of Cross-Cultural Conflict Through Negotiation, Facilitation and Mediation” од 19. до 24. јануара 2021. године.

Конференција се реализује преко платформе Zoom online. Учешће на конференцији је бесплатно уз претходну регистрацију. Више информација о програму конференције и курса, као и формулар за регистрацију налазе се на интернет страници http://www.cultureinmediation.org