На Трећем ректорском форуму Југоисточне Европе и Западног Балкана потписан Споразум о сарадњи

12. фебруара 2019

Трећи ректорски форум Југоисточне Европе и Западног Балкана одржан је 7. и 8. фебруара 2019. године на Свеучилишту у Мостару, коме је, у име Универзитета уметности у Београду, присуствовала проректорка проф. др Мирјана Николић.

На Форуму је једногласно усвојен Академски међуинституционални Споразум о сарадњи, чији је циљ унапређење сарадње између чланица ректорског форума и који замењује билатералне споразуме између потписника истог.

На Форуму је учествовало више од 30 ректора и проректора универзитета који су се сагласили о сарадњи у области високог образовања, научно-истраживачког и уметничког рада, у креирању заједничких наставних циклуса, заједничког учешћа у пројектима, као и заједничког деловања у усклађивању високог образовања и тржишта рада.

проф. др Мирјана Николић, проректор Универзитета уметности у Београду и проф. др Зоран Томић, ректор Свеучилишта у Мостару