Професори емерити Универзитета уметности

 

Светозар Рапајић, проф. емеритус Факултета драмских уметности

Миланка Берберовић, проф. емерита Факултета примењених уметности

Даринка Матић Маровић, проф. емерита Факултета музичке уметности

Бисерка Цвејић, проф. емерита Факултета музичке уметности

академик Никола Јанковић, проф. емеритус Факултета ликовних уметности

Александар Павловић, проф. емеритус Факултета музичке уметности

Горан Марковић, проф. емеритус Факултета драмских уметности

Срђан Хофман, проф. емеритус Факултета музичке уметности

Бранимир Карановић, проф. емеритус Факултета примењених уметности