Одржан састанак са представницима Владе Републике Србије, 19. јул 2021.

21. јула 2021

Проф. др Мирјана Николић, в.д. ректора Универзитета уметности у Београду угостила је у Ректорату УУ, 19. јула 2021. године, саветнице премијерке Владе Републике Србије – Ану Илић, Бојану Вишекруну и Ивану Зечевић Меримен.

На састанку се разговарало о новим интердисциплинарним студијским програмима Универзитета уметности – “Уметност и дизајн видео игара” и “Културна дипломатија: уметност, медији и међународни односи”, о оснивању Департмана за игру при Факултету музичке уметности, просторним капацитетима факултета из састава Универзитета уметности и другим актуелним питањима од значаја за функционисање Универзитета. Присутни су се сагласили да постоји обострана отвореност за сарадњу и реализацију будућих активности, а посебно у погледу развоја мастер програма “Уметност и дизајн видео игара” и три пратећа кратка програма студија из области креативних индустрија, као и у погледу оснивања Департмана за игру.

У раду састанка учествовали су и проф. др ум. Бранко Раковић, в.д. проректора УУ, др Љиљана Рогач Мијатовић, ванр. проф. ФДУ и Драгана Јовановић, самостални стручни сарадник са правна питања УУ.

Саветнице премијерке Владе Републике Србије: Бојана Вишекруна, Ана Илић, Ивана Зечевић Меримен

 

Проф. др Мирјана Николић , в.д. ректора УУ са сарадницима: проф. др ум. Бранком Раковићем, в.д. проректором УУ; др Љиљаном Рогач Мијатовић, ванр. проф. ФДУ и Драганом Јовановић, сарадницом за правне послове УУ