Одржана гостујућа предавања професора из САД и Русије у Ректорату Универзитета уметности, 2-3. фебруар 2023

8. фебруара 2023

У оквиру циклуса гостујућих предавања на УНЕСКО Катедри за културну политику и менаџмент у култури 02. и 03. фебруара2023. године у Свечаној сали Ректората Универзитета уметности одржана су два предавања гостију из иностранства.

Под насловом “Да ли САД имају културну политику?” професор емеритус и шеф катедре Одсека за бизнис и предузетништво Колумбија Колеџа из Чикага Дениса Рич, PhD одржао је предавање на тему финансирања уметности и културе САД, које се одвија на нивоу федералних, државних и локалних управа.

Професор Рич је истакао да је 1965. године опредељење САД за стварање позитивног окружења које олакшава приступ културним догађајима, охрабрује индивидуална постигнућа, повезује државне и приватне фондове и слично изражено разрадом националне легислативе за уметност и друштвене науке. Од њеног усвајања до данас удео приватног финансирања установа културе порастао је са пола на десет милијарди долара у 2021 години.

Посебан део предавања био је посвећен уделу различитих извора финанасирања у музеје и позоришта, као и начинима опстанка и финасирања невладиног сектора који располаже са преко 23 милијарди долара годишње у донацијама. Ипак, управо због претежних приватних извора финансирања, америчка уметничка сцена подложна је новом конзервативизму који намеће делимичну цензуру, а на другој страни постоји сталан ризик од јачања „корпоративне“ уметности у којој само велике институције могу добити адекватну финансијску подршку, јер имају већи маркетиншки потенцијал.

Друго предавање под називом „Пандемија и уметност, једно поређење: САД и РУСИЈА“ одржали су заједно проф. Рич и професорка Екатарина Л. Шекова, PhD са државног Универзитета за филм и ТВ из Санкт Петерсбурга. С обзиром на то да је пандемија COVID-19 погодила културу и уметност свих земаља света на различите начине, упоредна анализа ситуације у САД и Русији приказала је да је највећи терет поднео приватни сектор мањих установа културе, које су биле лишене прихода и могућности реализације програма, док су се веће установе културе у обе земље прилагодиле новонасталој ситуацији, иако уз значајне финасијске губитке, опредељујући се за онлајн маркетинг и комуникацију са потенцијалном публиком путем виртуелних галерија.

Гостујућа предавања изазвала су велико интересовање студената и стручне јавности, уз динамичну дискусију и размену мишљења после званичног дела презентација.