Одржана промоција доктора уметности и доктора наука УУ, 8. и 9. јун 2023.

13. јуна 2023

У Ректорату Универзитета уметности, 8. и 9. јуна 2023. године, одржане су промоције доктора уметности и доктора наука сва четири факултета и интердсициплинарних студија Универзитета уметности у Београду.

Дипломе је уручила ректорка Универзитета уметности, проф. др Мирјана Николић, а докторе су, по редоследу датума одбране докторских радова, представили проректори, проф. мр Биљана Радовановић Бркановић и проф. др ум. Бранко Раковић.

О значају и доприносу докторских уметничких пројеката и докторских дисертација говорили су ментори, чланови комисије за оцену и одбрану докторских радова и представници надлежних катедри.

Првог дана, 8. јуна одржана је промоција доктора уметности и доктора наука Факултета музичке уметности и Факултета драмских уметности. Промовисани су:

др Радош Митровић
Факултет музичке уметности
ментор: др Мирјана Веселиновић Хофман, ред. проф. ФМУ у пензији

др ум. Ксенија Милошевић
Факултет музичке уметности
ментор: др ум. Дејан Суботић, ред. проф. ФМУ

др Стефан Цветковић
Факултет музичке уметности
ментор: др Соња Маринковић, ред. проф. ФМУ

др Александра Бранковић
Факултет музичке уметности
ментор: др Гордана Каран, ред. проф. ФМУ

др Јелена Јанковић Бегуш
Факултет музичке уметности
ментор: др Драгана Стојановић Новичић, ред. проф. ФМУ

др ум. Драган Средојевић
Факултет музичке уметности
ментор: мр Марија Јокановић, ред. проф. ФМУ

коментор: др Соња Маринковић, ред. проф. ФМУ

др Марина Ковачевић
Факултет драмских уметности
ментор: др Дивна Вуксановић, ред. проф. ФДУ

коментор: др Иван Меденица, ред. проф. ФДУ

др ум. Јелена Тракиловић
Факултет музичке уметности
ментор: мр Биљана Радовановић Бркановић, ред. проф. ФМУ

коментор: др Соња Маринковић, ред. проф. ФМУ

др Драгана Тодоровић
Факултет музичке уметности
ментор: др Гордана Каран, ред. проф. ФМУ

др Владимир Церић
Факултет драмских уметности
ментор: др Невена Даковић, ред. проф. ФДУ

др ум. Владимир Милошевић
Факултет музичке уметности
ментор: др ум. Владимир Цвијић, ред. проф. ФМУ

коментор: др Ивана Медић, виши научни сарадник Музколошког института САНУ

др ум. Лазар Ђорђевић
Факултет музичке уметности
ментор: мр Зоран Ерић, проф. eмеритус ФМУ

др ум. Душан Панајотовић
Факултет музичке уметности
ментор: мр Гордана Матијевић Недељковић, ред. проф.  ФМУ

коментор: др Биљана Лековић, доцент ФМУ

др ум. Александар Савић
Факултет музичке уметности
ментор: др ум. Татјана Милошевић Мијановић, ред. проф. ФМУ

др ум. Игор Сарајлић
Факултет музичке уметности
ментор: мр Биљана Радовановић Бркановић, ред. проф. ФМУ

коментор: др Тијана Поповић Млађеновић, ред. проф. ФМУ

др Јуеннинг Џанг
Факултет музичке уметности
ментор: др Ивана Перковић, ред. проф. ФМУ

коментор: др Јангу Ђихуа, ред. проф. Музичког конзерваторијума у Џеђангу, Кина

др Ивана Раловић
Факултет драмских уметности
ментор: др Невена Даковић, ред. проф. ФДУ

др ум. Романа Вујасиновић
Факултет драмских уметности
ментор: Снежана Ивановић, ред. проф. ФДУ

коментор: др Ирена Ристић, ред. проф. ФДУ

др Милан Вучковић
Факултет драмских уметности
ментор: др Влатко Илић, ванр. проф. ФДУ

др ум. Ђорђе Марковић
Факултет драмских уметности  
ментор: др Дијана Марковић, ред. проф. ФДУ
ментор: др ум. Срђан Карановић, ред. проф. ФДУ

ГАЛЕРИЈА

 

Наредног дана, 9. јуна одржана је промоција доктора уметности и доктора наука Факултета музичке уметности, Факултета ликовних уметности, Факултета примењених уметности и Интердисциплинарних студија Универзитета уметности. Промовисани су:

др ум. Виолета Панчетовић Радаковић
Факултет музичке уметности
ментор: мр Радмила Бакочевић, ред. проф. ФМУ у пензији

коментор: др Марија Масникоса, ред. проф. ФМУ

др ум. Мирјана Ђошић
Факултет ликовних уметности
ментор: мр Анђелка Бојовић, проф. емеритус у ФЛУ

др Лидија Цветић
Интердисциплинарне студије
ментор: др Миланка Тодић, ред. проф. ФПУ у пензији

др Ана Сарвановић
Интердисциплинарне студије
ментор: др Невена Хаџи Јованчић, ред. проф. Учитељског факултета УБ

др ум. Ђорђе Станојевић
Факултет ликовних уметности
ментор: мр Радомир Кнежевић, ред. проф. ФЛУ у пензији

др Лука Марковић
Интердисциплинарне студије
ментор: др Ивана Перковић, ред. проф. ФМУ

др ум. Жељко Здравковић
Интердисциплинарне студије
ментор: др ум. Миливој Мишко Павловић, ред. проф. ФЛУ

др ум. Миљан Стевановић
Факултет ликовних уметности
ментор: др ум. Владимир Милановић, ванр. проф. ФЛУ

коментор: др Јелена Тодоровић, ред. проф. ФЛУ

др ум. Јована Живчић Радовановић
Факултет ликовних уметности
ментор: мр Анђелка Бојовић, проф. емеритус ФЛУ

др ум. Никола Говедарица
Интердисциплинарне студије
ментор: др ум. Иван Правдић, ред. проф. АУНС

др ум. Анђела Мицић Марјановић
Факултет примењених уметности
ментор: Марко Лађушић, ред. проф. ФПУ

др ум. Тијана Којић
Факултет примењених уметности
ментор: мр Десимир Денић, ред. проф. ФПУ

др ум. Марина Нићифоровић
Факултет примењених уметности
ментор: Горан Чпајак, ред. проф. ФПУ

др ум. Драгица Никодиновић
Факултет примењених уметности
ментор: Зоран Блажина, ред. проф. ФПУ

др ум. Леонора Векић
Факултет примењених уметности
ментор: др ум. Оливера Нинчић, ред. проф. ФПУ у пензији

др ум. Љубинка Стојановић
Интердисциплинарне студије
ментор: др ум. Иван Правдић, ред. проф. АУНС

коментор: др Миљана Зековић, ванр. Проф. ФТН УНС

др ум. Рајко Радосављевић
Интердисциплинарне студије
ментор: др ум. Александра Јованић, доцент ФЛУ

коментор: мр Растко Ћирић, ред. проф. ФПУ у пензији

др ум. Санела Беговић
Интердисциплинарне студије
ментор: др ум. Светлана Волиц, ванр. проф. ФЛУ

др ум. Давид Клем
Интердисциплинарне студије
ментор: др ум. Татјана Милошевић Мијановић, ред. проф. ФМУ

др ум. Јелена Масникосић
Интердисциплинарне студије
ментор: др ум. Наташа Теофиловић, ред. проф. ФМК Универзитета Сингидуним

др ум. Оливера Батајић Сретеновић
Факултет примењених уметности
ментор: мр Бранимир Карановић, проф. емеритус ФПУ

др ум. Младен Миљановић
Факултет ликовних уметности
ментор: др ум. Зоран Тодоровић, ред. проф. ФЛУ

др ум. Маја Шофранац
Факултет ликовних уметности
ментор: др ум. Биљана Ђурђевић, ванр. проф. ФЛУ

др ум. Маја Ракочевић Цвијанов
Факултет ликовних уметности
ментор: др ум. Радош Антонијевић, ред. проф. ФЛУ

 

ГАЛЕРИЈА