Oтворени позив за програм мобилности са Академијом за уметност и дизајн у Братислави

18. октобра 2017

У оквиру програма Еразмус+ и у оквиру споразума о билатералној сарадњи Академија за уметности и дизајн у Братислави (AFAD) расписује конкурс за размену студената у пролећном семестру 2017/18.

1. ERASMUS+

Размена у оквиру програма Еразмус+ подразумева једносеместрални боравак са пуном стипендијом која покрива пут, смештај и трошкове живота.

Право учешћа на конкурсу имају студенти основних студија који су уписани у најмање 2. годину студија, као и студенти мастер студија.

Пријаве за Еразмус+ размену студенти предају продекану за међународну сарадњу свог факултета најкасније до 26. октобра 2017.

Пријава студента садржи документа на енглеском језику, искључиво у PDF формату:
Пријавни формулар AFAD
– Мотивационо писмо
– Портфолио
– CV (europass format)
– Уверење о познавању језика (минимум Б1)

Продекан/Академски координатор врши селекцију кандидата, а при одабиру узима у обзир: академско постигнуће (просек оцена),  значај мобилности за укупан исход учења, као и познавање страног језика.

Будући да на конкурсу учествују два факултета –  ФЛУ и ФПУ –Универзитет уметности ће номиновати укупно 2 студента (са сваког факултета по једног), а коначну одлуку о избору донеће Академија за уметност и дизајн у Братислави процењујући сопствене капацитете. Одабрани студент ће добити даља упутства директно од Академије за уметност и дизајн у Братислави.

AFAD Erasmus+ видео презентација: http://www.vsvu.sk/en/about-us/news/invitations/international-students-at-afad/

2. БИЛАТЕРАЛНА РАЗМЕНА

Студенти који су заинтересовани за боравак у Братислави у оквиру билатералне сарадње пријављују се под потпуно истим условима као и Еразмус кандидати, с тим што самостално сносе трошкове свог боравка. Ипак, студенту кога AFAD одабере за ову врсту размене Братислава отвара и могућност додатног пријављивања за стипендије Владе Словачке.