Посета Проректора за уметност Свеучилишта у Загребу Младена Јањанина

26. фебруара 2015
Проректор УУ ред. проф. Анђелка Бојовић, Ректор УУ проф. др Љиљана Мркић Поповић, Проректор Свеучилишта у Загребу ред. проф. Младен Јањанин, Декан ФМУ проф. др Дубравка Јовичић

Проректор за уметност Свеучилишта у Загребу Младен Јањанин посетио је 26. фебруара 2015. Ректорат Универзитета уметности. На састанку коме су присуствовали Ректор Универзитета уметности проф. др Љиљана Мркић Поповић, Проректор УУ ред. проф. Анђелка Бојовић и Декан ФМУ проф. др Дубравка Јовичић разговарало се о реализацији будуће сарадње између Универзитета уметности и Свеучилишта у Загребу.