Потписан Протокол о сарадњи са Conflux центром за интеркултурни дијалог и медијацију

15. јануара 2021
др Мирјана Николић, в. д. ректора Универзитета уметности и Горан Топаловић, извршни директор Conflux центра

У Ректорату Универзитета уметности 14. јануара 2021. године потписан је Протокол о сарадњи са Conflux центром за интеркултурни дијалог и медијацију. Протоколом се предвиђа сарадња Универзитета уметности, а пре свега УНЕСКО катедре за културну политику и менаџмент, и Conflux центра у истраживању у областима међународне истраживачке, образовне и културне делатности, потом заједничко конкурисање и учешће на истраживачким, стручним и образовним пројектима и програмима, организовање стручних скупова, предавања, радионица, презентација, промоција по позиву и уз договор, као и међусобна размена расположивих истраживачких база и литературе.

Уз овај документ потписан је и Анекс протокола којим се ближе уређују начини реализације виртуелне конференције “Harnessing the Power of Culture in Mediation, Conflict Prevention and Resolution” и курса “How to Manage the Cultural Dimension in Conflict Resolution”,  који се организују у партнерству са Универзитетом за спољне послове из Кине (China Foreign Affairs University).

Протокол о сарадњи су потписали проф. др Мирјана Николић, в. д. дректора Универзитета уметности и Горан Топаловић, извршни директор Conflux центра за интеркултурни дијалог и медијацију.

др Мирјана Николић, в. д. ректора Универзитета уметности и Горан Топаловић, извршни директор Conflux центра