Потписан Споразум о сарадњи државних високошколских установа чија је делатност образовање у пољу уметности

8. новембра 2019
С лева на десно: др Данијела Стојановић, проедекан Факултета уметности у Нишу; мр Естер Милентијевић, продекан Факултета уметности у Косовској Митровици; мр Зоран Фуруновић, декан Факултета уметности у Косовској Митровици; др ум. Димитрије Пецић, декан ФЛУ; Милош Павловић, декан ФДУ; мр Биљана Радовановић Бркановић, проректор УУ; др Мирјана Николић, проректор УУ; мр Растко Ћирић, проректор УУ; др Ирена Живковиж, в.д.декана ФПУ; др Дубравка Лазић, продекан Академије уметности у Новом Саду; мр Зоран Комадина, декан ФИЛУМ у Крагујевцу; мр Љиљана Несторовска, декан ФМУ

У Ректорату Универзитета уметности у Београду 8. новембра 2019. године потписан је Споразум о сарадњи високошколских установа чија је делатност образовање у пољу уметности, а оснивач Република Србија. Овим чином основана је и Заједница ових институција.

Институције потписнице су: Универзитет уметности у Београду, четири факултета у његовом саставу – Факултет музичке уметности, Факултет ликовних уметности, Факултет примењених уметности и Факултет драмских уметности – Академија уметности Универзитета у Новом Саду, Филолошко-уметнички факултет Универзитета у Крагујевцу, Факултет уметности Универзитета у Нишу, Факултет уметности Универзитета у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици.

За председника Заједнице изабран је ред. проф. Синиша Бокан, декан Академије уметности у Новом Саду, а за секретара Заједнице ред. проф. мр Биљана Радовановић Бркановић, проректор Универзитета уметности.

Циљ удруживања институција чија је делатност високо образовање у пољу уметности, јесте препознавање друштвене важности уметничког образовања, децентрализације академског простора у коме се образују уметници, развијање и јачање националне мобилности између сродних институција, јасније артикулисање проблема, изазова и специфичних потреба уметничког и научног истраживања и уметничког рада, финансирања и друго.