Потписан Споразум о сарадњи државних високошколских установа чија је делатност образовање у пољу уметности

8. новембра 2019

У Ректорату Универзитета уметности у Београду 8. новембра 2019. године потписан је Споразум о сарадњи високошколских установа чија је делатност образовање у пољу уметности, а оснивач Република Србија. Овим чином основана је и Заједница ових институција.

Институције потписнице су: Универзитет уметности у Београду, четири факултета у његовом саставу – Факултет музичке уметности, Факултет ликовних уметности, Факултет примењених уметности и Факултет драмских уметности – Академија уметности Универзитета у Новом Саду, Филолошко-уметнички факултет Универзитета у Крагујевцу, Факултет уметности Универзитета у Нишу, Факултет уметности Универзитета у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици.

За председника Заједнице изабран је ред. проф. Синиша Бокан, декан Академије уметности у Новом Саду, а за секретара Заједнице ред. проф. мр Биљана Радовановић Бркановић, проректор Универзитета уметности.

Циљ удруживања институција чија је делатност високо образовање у пољу уметности, јесте препознавање друштвене важности уметничког образовања, децентрализације академског простора у коме се образују уметници, развијање и јачање националне мобилности између сродних институција, јасније артикулисање проблема, изазова и специфичних потреба уметничког и научног истраживања и уметничког рада, финансирања и друго.