Потписан Споразум о сарадњи са Универзитетом у Београду, Ректорат УУ, 13. април 2017.

18. априла 2017
С лева на десно: др Мирјана Николић, проректор УУ; др ум Милета Продановић, проректор УУ; мр Зоран Ерић, ректор УУ; др Владимир Бумбаширевић, ректор УБ; др Иванка Поповић, проректор УБ

У Ректорату Универзитета уметности у Београду, 13. априла 2017, уприличено је свечано потписивање Споразума о сарадњи између Универзитета у Београду и Универзитета уметности у Београду.

Споразум су потписали проф. др Владимир Бумбаширевић, ректор Универзитета у Београду и проф. мр Зоран Ерић, ректор Универзитета уметности у Београду.

Ректори су изразили задовољство због потписивања споразума и приметили да два београдска универзитета, као комплементарне високошколске институције, чине стожер високог образовања у земљи и Региону и заједно покривају све области академског образовања на нашим просторима. Потписивање овог споразума представља наставак вишедеценијске успешне сарадње два најстарија универзитета у земљи и додатно оснаживање већ чврсто успостављених партнерских и колегијалних односа.

Споразумом о сарадњи предвиђена је размена истраживача, наставног и администартивног особља, размена студената свих нивоа студија, заједнички истраживачки пројекти, учешће на семинарима и другим академским скуповима, посебни краткорочни академски програми, програми стручног усавршавања, као и сарадња у оквиру других области од заједничког интереса.

Потписивању Споразума су присуствовали: проректор Универзитета у Београду проф. др Иванка Поповић, проректори Универзитета уметности проф. др ум. Милета Продановић, проф. мр Растко Ћирић и проф. др Мирјана Николић, као и представници медија.