Позив за учешће – Међународна научна конференција “Културна дипломатија и културни односи: јачање фер сарадње, разноликости и дијалога”, 1-3. јун 2022.

21. фебруара 2022

Универзитет уметности у Београду организује међународну научну конференцију о културној дипломатији и културним односима, уживо и онлајн, поводом покретања новог мастер програма из културне дипломатије.

Председница Програмског одбора конференције проф. др Мирјана Николић, ректорка Универзитета уметности у Београду

Председница Организационог одбора конференције др Љиљана Рогач Мијатовић, ванр. проф. Факултета драмских уметности у Београду

Образложење теме

Промене у међународним односима током протеклих деценија довеле су до тога да се међузависни свет суочава са глобалним изазовима, са значајним последицама на културну разноликост и мирне односе међу народима. У многим областима широм света сукоби се убрзано развијају, а истовремено постаје очигледна потреба за јачањем међународне сарадње. Са овом заједничком бригом, академски стручњаци за међународне односе, као и практичари и професионалци у култури позвани су да истраже улогу културе у оквиру међународних односа и политика, посебно у контексту тренутне светске ситуације.

Циљ конференције је да се обезбеди отворен дијалог о постојећим концептима, политикама и инструментима културне дипломатије и културних односа, као и да се мапирају оквири нових парадигми и визија за будућност. Конференција ће понудити могућности различитим заинтересованим странама – универзитетским професорима, истраживачима, стручњацима и практичарима у култури да размисле о политикама и принципима који воде међународну културну сарадњу. Главни изазови којима се треба бавити односе се на структуре, услове и процесе за развој и имплементацију праведније, инклузивније и правичније сарадње и партнерства за будућност.

Партнер конференције је Аустријски културни форум у Београду који председава ЕУНИК кластером Србија 2022. године.

Радни језици конференције су енглески и српски.

Рок за подношење пријава је 20. април 2022.

Информације о конференцији можете наћи на страници:
https://www.arts.bg.ac.rs/dpa-conference/kulturna-diplomatija-i-kulturni-odnosi-jacanje-fer-saradnje-raznolikosti-i-dijaloga/

Пријаве слати на и-мејл адресу: conference@arts.bg.ac.rs