Позив за учешће – Међународна научна конференција Партиципативне праксе извођачких уметности у дигиталном добу / 6-8. април 2022.

12. фебруара 2022

Хибридна међународна конференција (уживо и онлајн) коју организује Универзитет уметности у Београду, у сарадњи са Центром за интердисциплинарне извођачке уметности Универзитета града Бирмингема, Велике Британија.

Куратори конференције: проф. др ум. Иван Правдић и проф. др Александар Дунђеровић

Изазови са којима се суочавамо у последњих неколико година донели су значајне промене у пракси извођачких уметности, образовању и уметничким истраживањима. Пандемија изазвана Кoрона вирусом, снажно је утицала на креативне индустрије, а позоришта и други јавни простори на глобалном нивоу били су затворени током већег дела 2020. и 2021. године. Промене у колективној свести у вези са еколошким, етичким и културним променама, деколонизацијом, инклузијом, разноврсношћу и технолошким иновацијама, развиле су нове начине размишљања у погледу продукције позоришних представа и прелазак на онлајн технологију.

Конференција има за циљ да испита развој и истражи дигиталне уметности и дигиталне извођачке праксе у актуелном тренутку. У том смислу, научници и практичари из свих домена интердисциплинарних извођачких уметности су позвани да допринесу својим радовима који ће бити изазов и провокација за дебату у вези са једном или више предложених тема.

Радни језици конференције су енглески и српски.

Рок за подношење пријава је 21. март 2022.

Информације о конференцији можете наћи на страници:
http://www.arts.bg.ac.rs/dpa-conference

Пријаве слати на е-маил адресу: art.conference@arts.bg.ac.rs 

Додатне информације у току конференције биће доступне и на Фејсбук страни Интердисциплинарних студија и YouTube каналу Универзитета уметности.